Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek Jihomoravská sportovní, z.s., IČ: 27044921, se sídlem Na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12013 jako správce osobních údajů v souvislosti s provozní činností a poskytováním svých služeb zpracovává osobní údaje členů klubu, svých zákazníků, fyzických osob jednajících za obchodní partnery, zaměstnanců a dalších osob.

Spolek při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU"), s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s normami Evropské unie, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("Nařízení GDPR").

Totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Jihomoravská sportovní, z.s.

IČ: 27044921

Na Valtické 650/85

691 41 Břeclav

 

Tel.: +420 731 606 054

E-mail: relax@bors.cz

 

Poučení o ochraně osobních údajů - článek 13 GDPR

Poučení o ochraně osobních údajů  - článek 14 GDPR